Nordmøre Næringsråds valgkampdebatt

Debatt initiert av Nordmøre Næringsråd. Tema: "Hvem ser Nordmøres muligheter og utfordringer?"

Nærmere info om tidspunkt og sted kommer når det er klart