De Grønne vil utvikle sentrum fremfor videre utbygging på Løkkemyra

Fotocredit: Martin Turøy Kippervik

4. september, 2015

Torsdag 28 august arrangerte De Grønne i Kristiansund sofasamtale om bærekraftig byutvikling på Kaffebrenneriet. I panelet satt stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG), arealplanlegger i Kristiansund kommune, Johan Kindeberg, og daglig leder i Kom Byliv, Iren Hope Rønhovde.

Samtalen handlet om alt fra privatbilisme kontra sykkelveier, arealplanlegging og tiltak for mer sentrumsliv. Om lag 45 personer var til stede. Elg innledet seansen med sang og gitar, og proklamerte at selv om han ikke var politisk, var det på tide å få nye koster inn i bystyret.

Rasmus Hansson kom med en kraftsalve til norsk by og tettstedsutvikling de siste 50 årene: «Jeg har reist mye rundt i Norge i forbindelse med valgkampen. En ting som forbauser meg er at norske byer ser klin like ut. Sted etter sted ser jeg et sjarmerende sentrum som sliter i konkurranse med store bilbaserte kjøpesenterområder i utkanten. Vi må snu denne utviklingen, for vi kan ikke basere oss på stadig større privatbilisme og store asfaltørkener. Det er dårlig byplanlegging.»

Forskning viser at byer som er tette og kompakte også har vesentlig lavere utslipp av CO2, grunnet et lavere transportbehov (se bilde nedenfor). Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund går til valg på å verne naturområder fra ytterligere nedbygging, og vil heller ta i bruk tomme lokaler og områder i sentrum enn å bygge ut store kontorlandskaper på Løkkemyra.

Ordførerkandidat for De Grønne i Kristiansund, Asle Andre Orseth, mener vi må prioritere i byplanleggingen: «Vi må innse at vi har et valg. Det er på tide å velge mellom videre vekst på Løkkemyra eller sentrumsliv. Jeg mener vi må bygge en by der de fleste funksjoner finnes i gangavstand: bolig, kontorer, næring og kultur. Vi må flytte skoler, kontorer og næring tilbake til sentrum og vi må få et sundbåt- og busstilbud som gir folk bevegelsesfrihet.»

Tidligere på dagen besøkte Rasmus Hansson bedriften GC Rieber Oils

atlanta vs barcelona