Grønn byutvikling skaper folkeliv

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund etterlyser en større forståelse for sentrumsutvikling blant byens politikere og foreslår tiltak for økt aktivitet i sentrum.

31. juli, 2015

- Det er en seiglivet myte at parkeringsplasser og tilrettelegging for biltrafikk er det viktigste for sentrumshandelen og aktivitet.

I senere tid har det blitt stilt fokus på mangelen av byliv i sentrum, en sak som engasjerer mange.

Utbyggingsplaner som legger til rette for mindre liv

Leder for De Grønne i Kristiansund og partiets ordførerkandidat Asle A. Orseth sier at kommunen har lagt til rette for mindre sentrumsliv. «For å sikre byliv må vi samle flest mulig funksjoner inn i sentrum. I dag er trenden tvert om det motsatte. Jeg tror dagens og gårsdagens politikere har hatt gode intensjoner, men resultatet taler for seg. I tur og orden har kontorer og butikker flyttet til nye områder på Løkkemyra. I tillegg har skolen i sentrum blitt lagt ned.»

«Det er sørgelig at man ikke har lært og nå legger til rette for en storstilt utbygging av kontorlandskaper på Løkkemyra. Vi har et stort overskudd av ledig bygningsmasse i sentrum som kan utvikles, samtidig som det er masse ledige arealer fremdeles. En av de viktigste kvalitetene til Kristiansund er den kompakte bykjernen rundt havna. Dette må vi dyrke og videreutvikle, fremfor å bygge nytt i utkanten. Nå legger vi opp til et større transportbehov og en kjedeligere by. Hvorfor utvikler vi ikke i stedet Devoldholmen, en av havnas og sentrums indrefileter?» spør Orseth.

God byutvikling er grønn

Det er en seiglivet myte at parkeringsplasser og tilrettelegging for biltrafikk er det viktigste for sentrumshandelen og aktivitet. Nylig ble det gitt ut en rapport fra Transportøkonomisk institutt ¹ som viser en klar sammenheng mellom prioritering av gående og økt omsetning for butikkene. Rapporten er omfattende, og har kartlagt en hel mengde studier som forklarer sammenhengen mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø. Internasjonale undersøkelser har tidligere pekt på det samme ²

«Vi trenger en erkjennelse av at det er mennesker, og ikke biler som handler. Får vi folk til å parkere bilen og vandre i sentrum vil det tiltrekke flere. Folk drar folk. Vi må innse at sentrums viktigste fortrinn i konkurranse med kjøpesentre og internett er trivselsfaktoren. Derfor må vi legge bedre til rette for trivselskapende tiltak. Og så trenger vi byrom som folk oppsøker bare for stedet sin del, uten at de nødvendigvis trenger å handle. Tenk hvor mye areal vi ville fått frigjort ved å fjerne noen parkeringsplasser og heller legge til rette for gående og syklende. Vi kunne skapt nye grønne lunger, lekeplasser for unger i bakgårdene, anlegg for spontane aktiviteter, sjakkspill eller boule i gata, sykkelveier, drikkefontener og mye mer. Hvorfor ikke utvikle Kongens Plass til en aktivitetsplass med for eksempel sandvolley/basketbane, sjakkspill, parkouranlegg eller lignende?»

Sentrumsutvikling er viktig for Kristiansunds identitet og omdømme og for å skape trivsel og livskvalitet for de som bor og bruker sentrum. I tillegg vil en kompakt by redusere transportbehovet. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å sette sentrumsutvikling på den politiske agendaen, og lanserer seks tiltak for å styrke aktiviteten:

  1. Legg til rette for nyetableringer i sentrum fremfor Løkkemyra
  2. Skap gode offentlige møteplasser, aktivitetstilbud og grønne lunger
  3. Prioriter gående og syklende fremfor plasskrevende bilparkering og kjøring
  4. Utvikle Devoldholmen til noe mer enn en parkeringsplass for buss og bil
  5. Utrede mulighet for å flytte Høgskolesenteret til sentrum og etablere studentboliger
  6. Utnytt tomme lokaler til breddekultur, som galleri, øvingslokaler og verksteder