«Grønn kickoff» på Nordmøre med stortingsvara Une Aina Bastholm

Lørdag 21. februar starter 1. stortingsvara for Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm, sin vestlandsturné for å promotere grønn politikk og motivere til å stille lister til kommunevalget. Turnéen starter i Kristiansund, en av satsingskommunene til partiet på Nordvestlandet.

31. juli, 2015

Miljøpartiet De Grønne er på fremmarsj på Nordmøre og har siden oppstarten i høst hatt en solid økning i medlemsmassen. På landsbasis hadde partiet 2.450 medlemmer i 2012, mens tilsvarende tall ved utgangen av fjoråret var 6.380. Nå jobber partiet med å få mange nok engasjert til å stå på lister til kommunevalget.

-Om vi legger siste meningsmåling til grunn ligger vi an til å få inn en grønn representant i Kristiansund og på Tingvoll, sier lokallagsleder Asle Orseth.

-I tillegg er det andre kommuner vi er nære. Vår viktigste oppgave nå er å få mange nok til å stå på liste slik at folk faktisk kan stemme på oss. Derfor er det gledelig at partiet satser her og at vi stadig får besøk av sentrale personer i partiet.  Vi vet at vi har en liten stortingsgruppe og at ressursene må prioriteres deretter.

I november besøkte Rasmus Hansson Kristiansund og Tingvoll.

-Nå håper vi det kommer mange folk på kickoffen i Kristiansund som vi arrangerer på Frivilligsentralen i gågata kl 15, sier Orseth.

-Jeg gleder meg til å besøke Kristiansund. De som møter opp vil få et spennende innblikk i hva grønn politikk er, hvordan den fremmes på stortinget og hva dere kan få til her på Nordmøre. Å skape arbeidsplasser utenfor olja er som kjent en viktig sak for partiet, og noe som har høy relevans her i regionen, uttaler Une Aina Bastholm.

-I tillegg til et mer mangfoldig arbeidsliv er massiv satsing på myke trafikanter, sundbåt og buss en viktig lokalsak. Vi ønsker dessuten en mer helhetlig byutviklingspolitikk, og ønsker klare tiltak for å skape mer liv i sentrum. Ingen må tro at et stort kulturhus er nok til å skape folkeliv mens man legger til rette for flere kontorer, butikketableringer og boligområder i utkanten, sier Orseth.