Går til valg for første gang i Tingvoll

Fotocredit: Benjamin Bro-Jørgensen

De Grønne i Tingvoll stiller liste for første gang. Knut Edvard Viken er listetopp

31. juli, 2015

 

Mange eksempler viser at innbyggere, næringsliv og kommune har lagt seg i selen for å leve opp til visjonen om et bærekraftig lokalsamfunn. Miljøpartiet de grønne (MDG) Tingvoll ønsker å farge kommunen enda mer grønn. Tingvoll er kanskje for mange bare en utkant. Vi opplever at unge folk med landbruksutdanning, på jakt etter gardsbruk, synes kommunen vår virker som et attraktivt sted å bosette seg. Slike nye innbyggere trenger vi i Tingvoll! Antall gardsbruk i drift er halvert på ti år, og vi må bidra til å stoppe denne trenden. Vi ønsker at kommunen skal ta en aktiv rolle som formidler mellom de som ønsker å selge et småbruk/gardsbruk og de som ønsker å kjøpe. På den måten kan eiere komme i kontakt med seriøse kjøpere. Andre kommuner i Møre og Romsdal kan vise til gode resultater med liknende kommunalt engasjement.

MDG har en offensiv landbrukspolitikk. Vi mener landbruket trenger en kvalitetsreform, først og fremst ved at matproduksjonen bør baseres på norske ressurser. Utviklinga går nå i feil retning ved at matproduksjonen i stadig større grad frakobles ressursgrunnlaget. Med dagens politikk utkonkurreres norske gras- og beiteressurser med soyabasert kraftfôr. MDG vil gi landbrukspolitikken ei ny retning slik at det blir mer lønnsomt for bønder å bruke gras og beite i stedet for stadig mer kraftfôr. Forbrukerne etterspør mer økologisk mat. MDG vil stimulere til at flere legger om drifta til økologisk. Derfor vil vi gjeninnføre omleggingstilskuddet og fjerne moms på økologiske matvarer.

FN har erklært 2015 til internasjonalt matjordår for å øke bevisstheten om at jord er en begrenset ressurs. Den jorda som har best kvalitet ligger også som regel mest utsatt for nedbygging. MDG Tingvoll vil føre en særdeles restriktiv jordvernpolitikk for å bevare denne viktige ressursen for framtidige generasjoner.

Les sak fra Tidens Krav om lista i Tingvoll her:

http://www.tk.no/natur-og-miljo/valg2015/politikk/stiller-liste-i-tingvoll/s/5-51-66457

 

Tingvoll MDG-lista i sin helhet:

1.    Knut Edvard Viken

2.    Irja Frydenlund

3.    Liv Solemdal

4.    Guro Amundsen

5.    Øyvind Strømsvåg

6.    Anne de Boer

7.    Paolo Manfredi

8.    Kirsti Holm

9.    Bente Sørvik

10.  Grete Lene Serikstad

11. Ingvar Kvande

12.  Hilde Falch-Krokå

13.  Benjamin Bro-Jørgensen

14. Marianne Nystad

15. Geir Gaarder