Nordmøres delegater til landsmøtet er opptatt av å verne matjord

Den 8.-10. mai avholder Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Der vil veien mot lokalvalget til høsten meisles ut av partiets egne representanter og kandidater. Møre og Romsdal sender 6 delegater, hvorav 2 er fra Nordmøre

 

31. juli, 2015

 

Bakteppet til landsmøtet er en grønn bevegelse i historisk rask vekst. Partiet har tredoblet antall lister til lokalvalget, og stiller nærmere 240 lister i fylker, kommuner og bydeler. Partiet har også sin første måned der snittet av alle landets meningsmålinger plasserer partiet over sperregrensa. I tillegg nærmer partiet seg 7000 betalende medlemmer. Tidligere kunne bare 9% stemme på partiet i vårt fylke, nå kan 55% slippe De Grønnes liste ned i urnene ved kommunevalget.

Ordførerkandidat i Kristiansund, Asle Orseth, er en av 2 delegater fra Nordmøre som er utsendt av totalt 6 fra Møre og Romsdal. Den andre er Sandra Haltbakk.

På landsmøtet vil Asle Orseth ta til orde for å verne matjord. «Norge har ekstremt lite landbruksland, kun 2,9 % er dyrkbart. Vi kan kun fø 40 % av vår egen befolkning. Dessverre er det den beste matjorda som står under sterkest press for utbygging. Jeg vil gå for å lovfeste en nullvisjon for nedbygging av matjord, og at jordloven får høyere status og ikke kan overkjøres av Plan- og bygningsloven. Vi må tenke mer langsiktig. Med internasjonal uro, økende befolkning på kloden og klimaendringer kan vi ikke belage oss på å for all fremtid importere mat fra utlandet. Det er viktig i et generasjonsperspektiv å ta vare på livsgrunnlaget vårt.

Et viktig tema på partiets landsmøte er grønn omstilling i næringslivet, noe Orseth mener er veldig viktig å fokusere på for å redusere sårbarheten til et næringsliv som svinger i takt med oljeaktiviteten i Nordsjøen. Co-president i European Greens og EU-parlamentariker, Reinhard Butikofer, kommer for å snakke om grønt næringsliv, og det samme gjør Sveriges byutviklingsminister Mehmet Kaplan.