Rekordlang og ung liste i Kristiansund

Miljøpartiet De Grønne har nå levert valglista de mener vil ta dem inn i bystyret i Kristiansund til høsten. Lista består av 22 kandidater med en gjennomsnittlig alder på 38 år.

31. juli, 2015

Ved forrige kommunevalg hadde MDG akkurat mange nok til å stille liste i Kristiansund. Nå teller lista 22 stykker, og for første gang stilles det også liste i Surnadal og Tingvoll.

«En solid, lokal organisasjon er i ferd med å bygge seg opp. Det er gledelig å se at det finnes et sterkt engasjement for grønn utvikling også i Kristiansund», uttaler lokallagsleder Orseth.

«Vi er en del av en grønn bevegelse som appellerer til mange og det er artig å se at det er et bredt spekter av yrkesbakgrunner og erfaringer på alle listene vi stiller i dette fylket. At det er så mange unge som engasjerer seg i politikken er spesielt, men jeg tror det skyldes at det er vi unge som arver konsekvensene av de beslutningene som tas i dag. Vi må raskest mulig omstille oss til et bærekraftig samfunn der vi ikke høster mer enn vi sår, om våre barn og barnebarn skal ha de samme mulighetene til livskvalitet som oss. Disse grønne tankene må få fotfeste og konkretiseres i lokalpolitikken også. Bærekraftig politikk er langsiktig og handler om å tenke lenger fram enn til bare neste valgperiode.»

Lokalt er det viktig å fremme en mest mulig effektiv klimapolitikk. Å sikre næringslivets omstillingsevne og stimulering til nye næringer og grønne arbeidsplasser i Kristiansund er en av hovedsakene. En fremtidsrettet og grønn byutvikling der vi reduserer bilens plass på bekostning av rom til gående, syklister og kollektivreisende, lokal handel og en levende kultur står også sentralt. Resten av programmet er i sluttfasen, og er planlagt vedtatt i løpet av april.

Orseth ser frem til fortsettelsen: «Nå gleder jeg meg til mange friske diskusjoner med grønn idéutveksling og inspirasjon når vi nå skal finpusse lokalprogrammet. Vi er åpne for innspill fra alle som vil være med på en grønn idédugnad!». Samtidig kommer han med et utspill til de andre partiene om at de vil merke MDGs inntog i lokalpolitikken:

«Vi vet at sjansene for rent flertall er forsvinnende små. Om vi kommer inn i bystyret skal vi ta på oss den viktige rollen som vaktbikkje for grønn utvikling. Vi ønsker å være konstruktive samtalepartnere og beredt til å utveksle idéer og løsninger med alle partier».

 

Kort info om listetoppene (de tre øverste er kumulert):

 

 1. Asle André Orseth 

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim og University of Auckland. Trainee i Kom Trainee med utplassering i innkjøpsavdelingen til Kristiansund kommune, økonomiavdelingen til GC Rieber Oils og nå Knudtzon Senteret.

 1. Vanja Elisabeth Knudtsen 

Rådgiver for Tunet bo- og avlastning. Tidligere representant i to perioder for SV i bystyret i Kristiansund

 1. Lars Christian Bjørnå 

Med i Grønn ungdom. Vært aktiv i elevråd og ungdomsstyret i Kristiansund og leder av Grønn Ungdom i Møre og Romsdal

 1. Gro Santi Johnsen 

Lektor ved Kristiansund vgs. og styremedlem i Naturvernforbundet Kristiansund og Averøy

 1. Ralph Herter 

Overlege og hovedtillitsvalgt ved Kristiansund sykehus.

Resterende plasser:

 1. Kjetil Dyrnes
 2. Vibeke Graskopf
 3. Sondre Lupér Lien
 4. Sandra Haltbakk
 5. Stian Blakstad
 6. Maren Alvheim
 7. Erik J Kamsvåg
 8. Rolf Einar Keerend-Larsen
 9. Mareno Enge
 10. Anne Sofie Broberg Boué
 11. Roger Jonsen
 12. Alexander Lobos
 13. Kaare Jenssen
 14. Luciano Lobos
 15. Espen Holten
 16. Mira Mokkelbost Graven
 17. Tina Grimsmo