Stort oppmøte da Rasmus Hansson besøkte Nordmøre

Det var stor oppslutning rundt folkemøtene med Rasmus Hansson på Tingvoll og i Kristiansund den 10. november. Hansson mener Tingvoll kan være et økologisk utstillingsvindu for andre kommuner i deres arbeid med å finne gode løsninger i overgangen til et bærekraftig samfunn.

31. juli, 2015

Mandag 10. november besøkte Rasmus Hansson Bioforsk på Tingvoll og Kaffebrenneriet i Kristiansund. Møtene var arrangert av Miljøpartiet De Grønne Nordmøre, og totalt var det om lag 70 oppmøtte tilstede, hvorav i underkant av 30 på Tingvoll og over 40 i Kristiansund. På Tingvoll ble stortingsrepresentanten vist rundt på området før han holdt innlegg om Miljøpartiet De Grønnes landbrukspolitikk på et åpent møte i administrasjonsbygget. Han understreket viktigheten av å utvikle gode ordninger og mekanismer slik at landbruket ble drevet mer i tråd med økologisk bærekraft, at vi fikk økt selvforsyningsgrad og at det skulle være mer lønnsomt for bøndene.

Deretter fikk man høre innlegg fra Dr Sissel Hansen, Norges fremste ekspert på utslipp av klimagasser fra landbruket. Hun fortalte om sitt forskningsprosjekt der hun hadde sammenlignet økologiske melkeproduksjonsbruk med konvensjonelle. Samlet sett kommer økologiske bruk best ut på miljøparameterne.

Dr. Anne-Kristin Løes holdt deretter et foredrag med temaet «Kunne vi dekket hele befolkningens matbehov om alt av dagens landbruksareal i stedet ble brukt til økologisk matproduksjon?» Svaret var ja, men at vi samtidig måtte lagt om kostholdet slik at vi blant annet spiste mer frukt og grønt og mindre kjøtt. Fordelen var at dette kostholdet ville vært mer i tråd med ernæringsfysiologiske anbefalinger, fremmet folkehelsen og redusert utslipp fra matproduksjonen.

Til slutt holdt rådmannen i Tingvoll, Olaug Haugen, et engasjert innlegg om Økokommunen Tingvoll, og hvordan man over lengre tid hadde jobbet med å fremme bærekraftige løsninger i forvaltningen. Rasmus Hansson uttrykte begeistring og uttalte at Tingvoll måtte være en av de aller beste kommunene i landet når det gjaldt å legge økologisk bærekraftstekning til grunn for den kommunale forvaltningen.

På Kaffebrenneriet i Kristiansund ble det holdt et spennende foredrag av Helene Frimannslund i Norsk Klimastiftelse som forklarte hvordan initiativet Klimapartnere har vært med på å styrke næringslivets miljøbidrag samtidig som det har bedret deres konkurranseevne. Rasmus holdt deretter et interessant foredrag om hva vi kan leve av etter olja.