Sundbåten er Kristiansunds bybane

13. september, 2015

 

Utrolig mange turister vet om Atlanterhavsveien og reiser dit. Men veldig få vet om sundbåten i Kristiansund. Vi har et kjempepotensial for å trekke turister til byen, hvis vi reklamerer for sundbåten og havnebyen vår.

Men like viktig som det er å gjøre turister oppmerksom på sundbåten er det å få byens innbyggere oppmerksom på dette geniale transportmiddelet.  Sundbåten er verdens eldste sammenhengende kollektivtransportmiddel, og det vil vi i MDG at den fortsatt skal være i fremtiden. Derfor vil vi arbeide for å få utvidet avgangstid på kveldstid og i helgene.

MDG har som visjon å gjøre Kristiansund til et utstillingsvindu for klimasmart samferdsel og her kommer sundbåten inn. I tillegg til utvidede avgangstider, vil vi også få flere anløpsplasser. Vi ser for oss anløp både på Dale (byens største bydel) og Vestbase, med direkteruter i rushtida. Dette vil avlaste innfartsveien og behovet for den dyre 4-feltsveien faller bort.

MDG er imot 4-feltsvei og bompenger. For å finansiere økt sundbåttilbud vil vi innføre en drivstoffavgift etter modell fra Tromsø, der pengene øremerkes grønne samferdselstiltak som sundbåten, økt busstilbud og flere sammenhengende sykkel og veinett.

MDG i Kristiansunds sundbåtsatsing på sju punkt:

  • Nye anløp til Vestbase og Dale og utredning av fremtidig utvidelse til Averøy og Frei
  • Ny hurtiggående og elektrisk sundbåt
  • Utvidede avgangstider på kveldstid og helg
  • Flere direkteruter
  • Koordinerte avgangstider, overgangsordninger og billettsystem med buss
  • Bedre tilrettelegging for sykkel på sundbåten
  • Bedre billettinformasjon og enklere betalingsløsninger

 

Gro Santi Johnsen

  1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund