Nyheter

Grønn byutvikling skaper folkeliv

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund etterlyser en større forståelse for sentrumsutvikling blant byens politikere og foreslår tiltak for økt aktivitet i...

De Grønne i Surnadal vil kjempe for Surna og sykkelvei

Historiens første liste for De Grønne i Surnadal har Erik Moen som listetopp. Vi har ambisjoner om å komme inn med minst en representant etter høstens valg

...

Går til valg for første gang i Tingvoll

De Grønne i Tingvoll stiller liste for første gang. Knut Edvard Viken er listetopp

...

De Grønne deltok på Strandryddedagen

De Grønne på Nordmøre ryddet strender både i Kristiansund og i Surnadal. Les om aksjonen i Surnadal her:

http://www.trollheimsporten.no/strandrydding-i-roet...

De Grønne krever landstrøm

Miljøpartiet De Grønne Nordmøre ber nordmørskommunene vise eieransvar og presse på for å realisere det utsatte landstrømsprosjektet til Kristiansund og Nordm...

Stort oppmøte da Rasmus Hansson besøkte Nordmøre

Det var stor oppslutning rundt folkemøtene med Rasmus Hansson på Tingvoll og i Kristiansund den 10. november. Hansson mener Tingvoll kan være et økologisk...

Vil avlyse kjøp av sykehustomta

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund vil avlyse kjøp av «sykehustomta». Om det ikke skal bygges fellessykehus her gir det liten mening å utvikle dette ...