Nyheter

Kategori: Kristiansund

Grønn byutvikling skaper folkeliv

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund etterlyser en større forståelse for sentrumsutvikling blant byens politikere og foreslår tiltak for økt aktivitet i...

De Grønne deltok på Strandryddedagen

De Grønne på Nordmøre ryddet strender både i Kristiansund og i Surnadal. Les om aksjonen i Surnadal her:

http://www.trollheimsporten.no/strandrydding-i-roet...

De Grønne krever landstrøm

Miljøpartiet De Grønne Nordmøre ber nordmørskommunene vise eieransvar og presse på for å realisere det utsatte landstrømsprosjektet til Kristiansund og Nordm...

Stort oppmøte da Rasmus Hansson besøkte Nordmøre

Det var stor oppslutning rundt folkemøtene med Rasmus Hansson på Tingvoll og i Kristiansund den 10. november. Hansson mener Tingvoll kan være et økologisk...

Vil avlyse kjøp av sykehustomta

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund vil avlyse kjøp av «sykehustomta». Om det ikke skal bygges fellessykehus her gir det liten mening å utvikle dette ...

Miljøpartiet De Grønne

Nærme ulovlig luftkvalitet i Kristiansund

En kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder (utført av norsk institutt for luftforskning) viser at Kristiansund er tett opp mot gre...

«Grønn kickoff» på Nordmøre med stortingsvara Une Aina Bastholm

Lørdag 21. februar starter 1. stortingsvara for Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm, sin vestlandsturné for å promotere grønn politikk og motivere ...